Wspólne zaangażowanie z polskimi mieszkańcami w polsko-niemieckim regionie granicznym

Datum

Przede wszystkim zaangażowanie obywateli umożliwia włączenie polskich mieszkańców. Dlatego ważnym jest, żeby czuli się oni w stowarzyszeniach czy innych inicjatywach dobrze, jako równoprawni obywatele. Współpraca z Polkami i Polakami układa się lepiej, jeśli weźmie się następujące rzeczy pod uwagę:

Język

  • Nawet jeśli ktoś nie rozumie wyśmienicie po niemiecku, nie powinni Państwo podczas rozmowy upraszczać własnego słownictwa. Często dzieje się to automatycznie i nieświadomie, należy zatem czasem się sprawdzać
  • Mogą Państwo jednak spokojnie zrezygnować z używania przysłów czy powiedzeń. Ze względu na źródło ich pochodzenia, często są one rozumiane tylko w danym języku czy kraju.
  • Jeśli polscy mieszkańcy mają problemy z rozumieniem języka niemieckiego, nie powinno się omawiać takich pojedynczych przypadków w grupie. Lepiej jest pomyśleć o tym wcześniej i na przykład posadzić taką osobę obok kogoś, kto może’[‚ pośredniczyć w rozmowie jako tłumacz. Oczywiście można w grupie poruszyć kwestię aby w przyszłości organizować spotkania czy inne przedsięwzięcia dwujęzyczne. Przy tym należy uważać, by nie łączyć roli tłumacza zawsze z tymi samymi konkretnymi osobami.

Polskie nazwy miejscowości

  • Często zdarza się, że Niemcy mają kłopoty z polskimi nazwami miejscowości i próbują je wymówić po polsku, podczas gdy Polacy używają niemieckiej nazwy rozmawiając po niemiecku. Najlepiej się przy tym temacie niepotrzebnie nie spinać. Mogą Państwo spokojnie powiedzieć „Stettin“. Również po niemiecku większość mówi „Mailand“ zamiast „Milano“. Wskazanym jest interesowanie się polskim nazewnictwem i ćwiczenie jego wymowy. Wtedy można spokojnie używać zamiennie „Szczecin“ und „Stettin“.
  • Inną skrajnością jest konsekwentne nazewnictwo również małych polskich miejscowości ich niemieckimi odpowiednikami. Jest to niezgodne z duchem czasu (nieaktualne). Większość ludzi zarówno w Polsce jak i w Niemczech już ich nie zna i używanie polskich nazw, nawet nieco zniekształconych, jest po prostu bardziej praktyczne.

Nie podkreślaćżnic

  • Należy akceptować różnice! Ludzie są różni. Nie wszystko co naprzeciwko jest inne, musi być skutkiem kulturowego wpływu państw narodowych. Różnice nie mogą być opatrywane przymiotnikami polski lub niemiecki. Często spotykane te same różnice ludzkich cech także wśród Niemców.
  • Tym samym staje się jasne, że w sytuacjach grupowych nie dzielimy na  „nas“ i „was“. Najlepiej unikać stwierdzeń typu: „wy Polacy“ lub „miło, że i Polacy biorą udział“. Nawet pozytywna dyskryminacja prowadzi do różnego rozumienia grupy (nas i was) a nie do wspólnego „my“ w grupie.
ShareDrukuj