Dwie wioski na granicy

W Nadrensee i Pomellen, które razem tworzą gminę leżącą bezpośrednio przy granicy, perspektywa wraz z instytutami etnologicznymi uniwersytetów w Hamburgu i Warszawie przeprowadziła ankietę aktywizującą. Na podstawie wspólnie przygotowanej ankiety niemieccy i polscy studenci przez kilka tygodni chodzili od drzwi do drzwi i przeprowadzali badanie gospodarstw domowych. Mieszkańcy zostali zapytani o ich zadowolenie, sąsiedztwo, potrzebę informacji, zaangażowanie i oczekiwania dotyczące rozwoju wsi.

Po tych pierwszych kontaktach podjęto decyzję o skoncentrowaniu badania na Nadrensee, ponieważ w gminie jest bardzo duży odsetek obywateli polskich – ponad 30 procent. Celem tego drugiego kroku było ustalenie, w jaki sposób można poprawić wspólne życie i współpracę niemieckich »zasiedziałych« mieszkańców i polskich imigrantów oraz omówienie sytuacji w gminie.

Wyniki zostały zaprezentowane wspólnie z dr Agnieszką Halembą z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr Otto Habeckiem z Uniwersytetu w Hamburgu. Badanie aktywizujące pokazuje, że Niemcy i Polacy rzeczywiście czują się dość dobrze w obu wsiach, ale chcieliby mieć np. plac zabaw, sklep lub świetlicę. Jako problem często wymieniano połączenia autobusowe i ochronę przed hałasem. We wspólnej rozmowie pojawiały się takie pomysły jak oferty dla dzieci, zwłaszcza w zakresie nauki języka niemieckiego oraz spotkania przy kawie dla seniorów.

Dobrym przykładem polsko-niemieckiej współpracy w gminie był festyn w parku w Pomellen.

ShareDrukuj