Partnerzy

Nasi główni partnerzy:

 

Stowarzyszenie Demokratie und Integration Brandenburg e.V.

W skład stowarzyszenia Demokratie und Integration Brandenburg wchodzą: Regionalny Ośrodek Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) w Brandenburgii (Regionale Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA) Brandenburg) oraz demos – Brandenburgisches Institut für Gemeinwesenberatung z mobilnym zespołem doradczym.

 

Fundacja Amadeu Antonio

Inicjatyw, pomysłów i impulsów, których źródłem jest fundacja Amadeu Antonio, nie da się pominąć przy działaniach służących umacnianiu demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego poprzez konsekwentne przeciwstawianie się wszelkim przejawom postaw i poglądów skrajnie prawicowych, rasistowskich i antysemickich.

ShareDrukuj