Znaczenie filmu w społeczności. Na co powinno się zwracać uwagę!

Datum

Coraz częściej używa się filmów w celu dokumentacji różnych przedsięwzięć i aktywności. Dzięki filmom można osiągnąć także dalsze kręgi pośrednich odbiorców. Szczególnie w przypadku młodych ludzi lub ludzi, którzy rzadziej pozyskują informacje przez telewizję, radio czy prasę dzienną niż przez portale społecznościowe, duże znaczenie promocyjne  mają samodzielnie wyprodukowane filmy.

Właśnie w przypadku pracy w społeczności, rzadko zdarza się, żeby przedsięwzięcia były organizowane w pojedynkę. Raczej z reguły odbywa się ona przy współudziale partnerów. Dlatego przy tworzeniu filmu należy na pewne rzeczy zwrócić uwagę:

  • Przed każdą imprezą powinna odbyć się rozmowa z jej organizatorami i osobami w nią zaangażowanymi, podczas której należy omówić kwestię nagrania filmu dla celów własnej dokumentacji i promocji. To zawczasu zapobiega nieporozumieniom i ewentualnym nieprzyjemnościom. Również osoby zaangażowane w przedsięwzięcie mogą dzięki temu mieć wpływ na treść filmu.
  • Na początku imprezy należy zwrócić uwagę, że będzie nagrywany film. W miarę możliwości należy nakreślić cele nagrania i podkreślić, że materiał nie ma na celu urażenia czy ośmieszenia kogokolwiek i że będzie on miał przychylny wydźwięk.
  • W filmie należy wyraźnie podkreślić udział wszystkich organizatorów, jak również wolontariuszy, co w przyszłości może sprawdzić się jako element wzmacniający. Film jest również dobrą okazją do podziękowania wszelkim sponsorom i partnerom. Nie wolno jednak zapomnieć o istocie filmu, i o tym że uczestnicy powinni być na pierwszym planie.
  • Nie należy zapomnieć o sponsorach i fundatorach filmu, a także w miarę możliwości przedsięwzięcia. Idealne byłoby pokazanie logo i przeznaczonych funduszy na końcu filmu.
  • Należy zaplanować czas na odbiór filmu i opinie organizatorów jak i osób zaangażowanych, lub też określić terminem wyrażenie opinii. Nawet jeśli będzie zależało nam na szybkim zrealizowaniu filmu, ważnym jest by z filmem identyfikowali się wszyscy zainteresowani. Dlatego należy zaplanować także dodatkowe fundusze na jego ewentualną przeróbkę, gdyż film jest zawsze kwestią gustu.
ShareDrukuj