Perspektywy

W kolejnych miesiącach będzie chodziło o to, aby sytuacje problematyczne w poszczególnych wsiach, które dzięki pracy projektu zdołaliśmy ustalić, skonfrontować w procesach negocjacyjnych lub innych formach dialogu. Ponieważ właśnie wyzwania związane z populizmem prawicowym stwarzają konieczność podjęcia rozmów między ludźmi jak również wypracowania własnych społecznych korektyw. Między mieszkańcami i osobami odpowiedzialnymi jak również politykami powinno dodatkowo dojść do rozmowy, żeby poczucie własnej politycznej niemocy zostało złagodzone. Oprócz bieżącej dokumentacji pracy projektowej, jej publikacji jak również kontynuacji i dalszego rozwoju pracy z wsiami, będziemy przez następne trzy lata dążyć do stabilizacji osiągniętego zaangażowania i przekazanie doświadczeń innym gminom.

ShareDrukuj