Sąsiedzi i koledzy - równe prawa & równe szanse? | Nachbarn und Kollegen – gleiche Rechte & gleiche Chancen?!

Nowy cykl informacyjny o prawach pracowniczych

Sąsiedzi i koledzy - równe prawa & równe szanse?!

Kiedy: 2 marca 2023 r., godz. 17:00-19:00
Gdzie: Piekarnia 44, ul. Chrobrego 22, Świnoujście

Zgłoszenia na wydarzenie inauguracyjne 
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, e-mail, nazwa instytucji - jeśli dotyczy)
do 28.02.2023 r. na adres mailowy: perspektywa@raa-mv.de

Więcej informacji o wydarzeniu tutaj.

---

Neue Informationsreihe über Arbeitnehmer*innrechte

Nachbarn und Kollegen – gleiche Rechte & gleiche Chancen?!

Wann: 2. März 2023, 17:00-19:00 Uhr
Wo: Piekarnia 44, ul. Chrobrego 22, Swinemünde

Anmeldungen zur Auftaktveranstaltung (Name, Ort, E-Mail, ggf. Institution)
bis zum 28.02.2023 unter: perspektywa@raa-mv.de

Weitere Informationen finden Sie hier.

 

Themen
Amt Gartz (Oder)
Amt Löcknitz-Penkun
SharePrint