Polityka prywatności

Bardzo się cieszymy z Państwa zainteresowania naszym stowarzyszeniem. Ochrona danych ma szczególne znaczenie dla kierownictwa RAA - Demokracja i Edukacja Meklemburgii-Pomorza Przedniego e.V. Użytkownik stron internetowych RAA M-V może korzystać z nich bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak ktoś zechce skorzystać ze specjalnych ofert naszego stowarzyszenia za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i jeśli nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zasadniczo będziemy chcieli uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych nasze stowarzyszenie chce poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych..

Jako administrator danych, RAA M-V wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają możliwie największą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisje danych przez internet zawsze mogą być narażone na luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, ma możliwość przekazania nam danych osobowych za pomocą alternatywnych środków, na przykład telefonicznie.

 

 

1. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danychosobowych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, pozostałych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

RAA - Demokracja i Edukacja Meklemburgia-Pomorze Przednie e.V.
Am Melzer See 1
17192 Waren (Müritz)
Niemcy

Tel.: +49 3991 66960
E-mail: 
info@raa-mv.de
Website: www.raa-mv.de

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE, jest dyrektor zarządzający, pan Christian Utpatel.

 

2. Nazwisko i adres pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych administratora jest:

Dr Sophie Ludewig
RAA – Demokratie und Bildung Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Am Melzer See 1
17192 Waren (Müritz)
Niemcy

Tel.: +49 3991 669615
E-mail: 
sophie.ludewig@raa-mv.de
Website: www.raa-mv.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych z pytaniami lub sugestiami dotyczącymi ochrony danych.