O nas

Dzięki projektowi perspektywa – Wspólnie żyć i aktywnie współpracować tworzone są w powiatach Pomorze Przednie-Greifswald (land Meklemburgia-Pomorze Przednie) i Uckermark (land Brandenburgia) formy wymiany i uczestnictwa dla ogółu obywateli oraz oferty edukacyjne i informacyjne związane z udziałem polskich imigrantów i imigrantek w życiu politycznym. Oferty te mają na celu promowanie godnego sąsiedzkiego współżycia i wzajemnej akceptacji.

W regionie objętym projektem, leżącym wzdłuż granicy z Polską, powstaje i rozwija się - w związku z osiedlaniem się polskich obywateli i napływem polskich pracowników - unikalne w Niemczech Wschodnich środowisko migracyjne. Aby wesprzeć ten proces, a jednocześnie niwelować postawy antydemokratyczne, zostaną w ramach projektu realizowane na miejscu wielorakie, konkretne akcje i imprezy o dużym zasięgu i efektywności otwierające przestrzeń do dialogu i uczestnictwa zarówno niemieckich, jak i polskich mieszkańców oraz pracowników. W ramach projektu opracowywane będą i testowane, w ścisłej współpracy z lokalnymi podmiotami, nowe inicjatywy i formy uczestnictwa, zależne od wyzwań związanych z procesami dywersyfikacji mającymi miejsce na obszarach wiejskich.

ShareDrukuj