Wspieranie aktywności społecznej

perspektywa postawiła sobie za cel zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej i wspieranie jej w nawiązywaniu kontaktów między sobą i osiąganiu zdolności do wspólnego działania.

W związku z tym nacisk kładzie się na wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego w poszczególnych gminach. Pierwszym krokiem jest inicjowane lub wspieranie momenty spotkań Niemców z Polakami, np. polsko-niemieckie spotkanie obywateli, wspólne dożynki lub Wigilia. Na tych spotkaniach mieszkańcom zadawano pytania, czy to w formie otwartego wywiadu, czy też moderowanego stoiska. Pytano ich, co szczególnie lubią w swojej wiosce, co lubią opowiadać gościom lub co im pokazują, ale także co im się nie podoba i gdzie chętnie widzieliby zmiany. Dzięki tym wynikom wspólnie z zaangażowanymi mieszkańcami opracowano kolejne odpowiednie oferty, które z kolei są adresowane do wszystkich.

Przykładem takiego sposobu postępowania jest gmina Blankensee:

Już w 2015 r. nawiązano liczne kontakty z obywatelami, brano udział w posiedzeniach stowarzyszeń i opracowano wstępne plany. Wraz z burmistrzem i kilkoma stowarzyszeniami we wsi zaplanowano i przygotowano polsko-niemieckie spotkanie obywateli na następny rok. Okazało się przy tym, że sprawdza się metoda wcześniejszego chodzenia w wiosce od domu do domu i zwracania się do ludzi i ich zaproszania bezpośrednio przy płocie.

Spotkanie obywateli było udanym wydarzeniem, w którym wzięło udział ponad 80 uczestników, informacje można znaleźć na naszym videoblogu:

Szczególnie znaczenie miały rozmowy polsko-niemieckie, które były wspierane przez mediatorów językowych. W celu pobudzenia dyskusji zorganizowano również quiz. Uczestnicy, którzy pracowali razem ze swoimi niemieckimi lub polskimi sąsiadami, osiągnęli dobre wyniki. Jednocześnie mediatorzy językowi starli się uporządkować rozmowy przy stołach według katalogu pytań, a następnie je udokumentować. Uczestników pytano, co im się Blankensee i Pampow podoba, a co nie. Często wyrażano życzenie lepszego wypoczynku i lokalnego zaopatrzenia.

Ze względu na wspólny sukces gmina z własnej inicjatywy i przy znacznie mniejszym wsparciu ze strony projektu zorganizowała ponownie spotkanie obywateli dzielnicy Pampow. Na trzecim spotkaniu mieszkańców wspólnie zebrano oferty w gminie Blankensee i pobliskiej sąsiedniej polskiej gminie Dobra. Wspólnie zaplanowano, a następnie przeprowadzono wspólną wycieczkę rozpoznawczą do partnerskiej gminy. W trakcie wycieczko odkryto i zbadano kolejne oferty, które ułatwiają życie w regionie. Uczestnicy spróbowali zrobić zakupy bez znajomości języka polskiego i np. skorzystać z ofert handlowych. Miejscami docelowymi były np. sklep spożywczy, piekarnie, apteka, krawiec, obiekty sportowe itp. Wgląd daje nasz videoblog

O nasze dobre fizyczne samopoczucie na spotkaniach zawsze niezawodnie troszczyła się młodzieżowa straż pożarna z Rothenklempenow, której niemieckie i polskie bratwursty stały się trwałym elementem, a w międzyczasie swoistą »marką« spotkań w Blankensee i Pampow.

ShareDrukuj