Dyskusje nad Odrą rozpoczęte!

Datum
Oder.Dis

„Porozmawiajmy“ pod tym hasłem zainicjowana została pierwsza „Dyskusja.nad.Odrą”, która odbyła się 08 listopada 2018 w Urzędzie Związku Gmin Gartz nad Odrą. Projekt perspektywa nawiązał do tematów, które zostały poruszone przez mieszkańców podczas „Dialogu Obywatelskiego” w Gartz, w 2017 roku. Z opracowanych wtedy postulatów wybraliśmy pięć tematów, które posłużą nam jako tematy nowej serii dyskusji z mieszkańcami. Dyskusje.nad.Odrą odbędą się pod koniec 2018 i na początku 2019 roku.

Pierwszy temat Dyskusji.nad.Odrą to: „Poznać i zrozumieć: Aktualne tematy po obu stronach Odry”. Gościnnie w dyskusji wzięli udział eksperci polsko-niemieckiego pogranicza, dziennikarz „Kuriera Szczecińskiego” Bogdan Twardochleb – dzięki jego zaangażowaniu w sprawy pogranicza raz w miesiącu wydawany jest dodatek „Przez Granice”, w którym poruszane są tematy polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Drugim gościem był redaktor Dietrich Schröder z „Märkische Oderzeitung“, w której to gazecie pisze także o sprawach pogranicza, ale także o sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce.

Mieszkańcy mieli okazję porozmawiać z dziennikarzami. Szczególnie interesującym tematem okazały się ostatnie wybory komunalne w Polsce i w województwie zachodniopomorskim oraz ich wpływ na sytuację stosunków polsko-niemieckich. Rozmawiano także o sąsiedztwie polsko-niemieckim. Jak na przestrzeni lat wygląda integracja polskich mieszkańców i co w praktyce  możemy powiedzieć o stosunkach sąsiedzkich pomiędzy niemieckimi i polskimi mieszkańcami Związku Gmin Gartz (nad Odrą)? Jako podsumowanie tego tematu Dietrich Schröder zaobserwował, że mieszkańcy Związku Gmin Gartz już od wielu lat ćwiczą „wsłuchiwanie się w niemiecki i polski punkt widzenia. Ćwiczą tolerancję i pójście na kompromis, a to jest ważny proces nauki dla obu stron”.

 

Kolejne terminy spotkań:

06.12.2018r. Mobilność: Połączenia autobusowe i kolejowe, także do Szczecina

31.01.2019r. Wspólne sąsiedztwo i wymiana doświadczeń: Dwujęzyczność na pograniczu

21.02.2019r. Praca i życie: Rolnictwo i praca na wsi

21.03.2019r. Kształcić się i pozostać: Czy jest szansa na ponowne założenie w Gartz (nad Odrą) szkoły ponadpodstawowej?

ShareDrukuj