„Starania o drugą szkołę w Gartz, tak to się opłaca”!

Datum
O.D V

„Czy jest szansa na ponowne założenie w Gartz nad Odrą szkoły ponadpodstawowej?” Pod tym tytułem projekt RAA perspektywa zorganizował ostatnie spotkanie z mieszkańcami z serii Dyskusje.nad.Odrą.  Przyszłość Związku Gmin Gartz nad Odrą była tematem Dialogu Obywatelskiego w 2017 r., podczas którego mieszkańcy opracowali postulaty. Jednym z nich, na którym zależało rodzicom, było ponowne  założenie w Gartz nad Odrą szkoły ponadpodstawowej. Długi dojazd do szkoły do Schwedt i Angermünde, brak możliwości uczestniczenia w kółkach pozalekcyjnych, to tylko niektóre wyzwania, z którymi muszą się zmagać uczniowie i ich rodzice. Obawa, że młodzież będzie opuszczała region, jest nadal aktualna. Niektórzy z obecnych rodziców byli ostatnim rocznikiem szkoły ponadpodstawowej w Gartz, która została zamknięta w 2006 r. Bardzo chcieliby, aby ich dzieci uczęszczające obecnie do szkoły podstawowej, mogły kontynuować naukę w Gartz.

O tym, czy pomysł ten jest tylko życzeniem, czy też perspektywą na przyszłość, mieszkańcy rozmawiali z Karstenem Stornowskim (Powiat Uckermark) oraz Uwe Falke z Urzędu ds. Administracji Szkolnej. Bliskość Polski i napływ polskich obywateli  odgrywa ważną rolę i może przyczynić się do powstania szkoły ponadpodstawowej, ale "tylko wtedy, gdy będzie ona oferowała poziom gimnazjalny" - podkreśliła Kamila Sedzimir. "Tylko szkoła, którą można ukończyć z maturą, będzie atrakcyjna dla polskich uczniów."

Formalnie rzecz biorąc, zgodnie z prawem w każdym roczniku potrzeba co najmniej 50 dzieci, aby otworzyć szkołę. Mieszkańcy są zgodni, że należy opracować koncepcję, tak aby szkoła stała się interesująca również dla uczniów spoza regionu. Na zakończenie dyskusji pan Stornowski starał się dodać odwagi, mówiąc uczestników: "Zdecydowanie zalecam, aby nie wracać do domu w pesymistycznym nastroju. Warto podjąć walkę o drugą szkołę w Gartz".

ShareDrukuj