Tworzenie sieci

Celem perspektywa jest, między innymi, połączenie w sieć aktorów społeczeństwa obywatelskiego, szczególnie ze stowarzyszeń, i uczynienie ich zdolnymi do wspólnego działania.

W tym celu w 2016 r. wraz ze »Sklepem demokracji Anklam« (Demokratieladen Anklam), Fundacją im. Friedricha Eberta – Biuro Landowe Meklemburgia-Pomorze Przednie i Regionalnym Centrum Kultury Demokratycznej Vorpommern-Greifswald RAA utworzono warsztaty »Warsztaty przygraniczne Plus«, aby połączyć polsko-niemieckich działaczy i opracować konkretne wspólne projekty. Podczas dwudniowego spotkania w programie znalazły się różne tematy, takie jak kultura, język, partycypacje obywatelskie i uchodźcy. Dyskusja odbyła się w grupach roboczych. Więcej informacji można znaleźć na naszym videoblogu:

W 2018 r. w Szczecinie odbyło się pierwsze spotkanie multiplikatorów dla stowarzyszeń szczecińskiego regionu metropolitalnego. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez perspektywa, Inkubator Kultury Szczecin oraz Regionalne Centrum Kultury Demokratycznej Vorpommern-Greifswald RAA. Sukcesem była duża liczba uczestników z powiatów Uckermark, Vorpommern-Greifswald i Szczecina, szczególnie dlatego, że celowo zaprozaproszono stowarzyszenia a nie poszczególne zainteresowane osoby. Spotkanie multiplikatorów w Szczecinie można uznać za bardzo udany wstęp do procesu tworzenia sieci regionalnych aktorów, którzy angażują się na rzecz większej partycypacji obywatelskiej. Nie chodzi tylko o sieci transgraniczne, ale przede wszystkim o współpracę pomiędzy obszarami miejskimi i miastami oraz pomiędzy krajami związkowymi. Więcej informacji można znaleźć na naszym videoblogu:

Od 2017 r. co roku w maju w Trójstyku, czyli w punkcie, gdzie stykają się Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia oraz województwo zachodniopomorskie, odbywa się piknik graniczny. Niezwykła lokalizacja i intensywne dyskusje sprawiają, że jest to szczególna atrakcja. Z roku na rok piknik graniczny cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Piknik stał się nie tylko ważnym formatem dyskusji, ale także wzmacnia sieci istniejące pomiędzy działaczami. Proces został stworzony przez samych uczestników i nie był z góry określony. Oprócz dyskusji na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa, pikniki wzbogaca przede wszystkim wyraz europejskiej koegzystencji. Do wglądu tutaj, tutaj, tutaj i na naszym videoblogu: