"... bardziej angażować się w sprawy ważne politycznie!".

Datum
Diskussion Engagement

To było podsumowanie dyskusji panelowej na temat zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech i w Polsce w dniu 4 marca 2021 roku w ramach projektu perspektywa.

Dyskusję prowadziła dziennikarka Monika Stefanek. Zaczynając od protestów kobiet w Polsce i protestów osób dojeżdżających do pracy na granicy, panelistki i uczestnicy żywo dyskutowali o istotnej roli cyfryzacji w aktywności na obszarach wiejskich. Głównym celem było wzmocnienie i usamodzielnienie się kobiet, polskich migrantów i mieszkańców wsi, tak aby umożliwić im ingerowanie i wpływanie na procesy polityczne. Dlatego też możliwości digitalizacji były postrzegane również jako utrwalone narzędzie dla wielu struktur, także poza pandemią. Kolejnym wnioskiem z tego wieczoru było to, jak ważne jest rozwijanie zaangażowania politycznego poprzez konkretne problemy, a nie poprzez abstrakcyjne pojęcie polityki, czyli pokazanie, że można zaangażować się w społeczeństwie obywatelskim w ważne sprawy oraz wykorzystać istniejące instytucje i wejść w ich struktury.

Wskazano następujące zagadnienia centralne:

Anna Stahl-Czechowska z berlińskiego stowarzyszenia agitPolska e.V. stawia sobie za cel wzmocnienie pozycji Polek i rozbudzenie w nich chęci do większego zaangażowania w sprawy polityczne. Uczestniczyła w tworzeniu informatorów, które opisują możliwości zaangażowania się na poziomie lokalnym, które są dostępne w różnych językach - w tym w języku polskim.

Marta Szuster jest zaangażowana w "Ogólnopolski Strajk Kobiet" w regionie przygranicznym i organizuje/wspiera protesty. Dowiedzieliśmy się od niej, jak protesty w Polsce wpływają na politykę i społeczeństwo oraz jak takie protesty wyglądają również w mniejszych miejscowościach w Polsce. Opisała również, jakie skutki dla obywateli miało nagłe zamknięcie granic wiosną 2020 roku i jak ludzie zmobilizowali się przeciwko temu.

Grit Körmer, menedżerka regionalna Lokalnej Grupy Działania "Märkische Seen e.V.", postrzega siebie jako multiplikatorkę w zakresie spraw poruszanych przez zaangażowanych mieszkańców wsi. Oferty cyfrowe traktuje jako pomost umożliwiający dotarcie do osób, do których w innym przypadku nie udałoby się dotrzeć. To pomost, który powstał dopiero w czasie pandemii i który należy zachować także po jej zakończeniu w ramach zdrowego połączenia spotkań wirtualnych i osobistych.

"Perspektywa" pragnie podziękować panelistom i uczestnikom, którzy wzbogacili dyskusję i spędzili z nami ekscytujący wieczór. Wielkie podziękowania należą się również naszym tłumaczkom.

ShareDrukuj