Dialog obywatelski w Löcknitz

Datum
Bürgerdialog in Löcknitz

W tym miejscu przedstawiamy postulaty obywatelskie sformułowane w trakcie dialogu obywatelskiego pod hasłem „Życie w Löcknitz“ w dniu 18.11.2016r. Do wielu z zadanych pytań odnieśli się już w trakcie dyskusji burmistrz Löcknitzer, pan Detlef Ebert oraz pierwsza wiceprzewodnicząca Landtagu, pani Beate Schlupp. Odpowiedzi ze strony kompetentnych urzędów na poziomie kraju związkowego, powiatu i gminy zostaną przedstawione później również na tej stronie.

1) Postulat społeczny: Dwujęzyczność w szkołach

Stoimy przed wyzwaniem, iż dwujęzyczność powinna być rozpropagowana wśród mieszkańców regionu metropolitarnego na wszystkich szczeblach wiekowych. Dwujęzycznośc oraz kompetencje międzykulturowe powinny być stale kształcone. Dlatego polscy i niemieccy obywatele po obu stronach granicy powinni podjąć stosowne kroki. Konkretnie proponujemy, aby projekty językowe oraz rozwiązania zakotwiczyć w polityce krajowej niezależnie od dotacji. Jesteśmy zdania, iż zaproponowane rozwiązwanie sprawi, iż społeczeństwo będzie świadomie wzrastać w dwóch kulturach. Kolejnymi argumentami są: przeciwdziałanie stereotypom, wspieranie pokojowego współżycia w regionie oraz wspieranie gospodarki poprzez powstanie unikatowego transgranicznego regionu.

2) Postulat społeczny: Program wsparcia dla tzw. „powracających“

Stoimy przed wyzwaniem, iż firmy i przedsiębiorstwa muszą być zamykane, ponieważ brakuje następców. Dlatego polityka powinna podjąć stosowne kroki. Konkretnie proponujemy, aby dla naszego regionu został opracowamy program wsparcia dla tzw.„powracających”. Jesteśmy zdania, iż zaproponowane rozwiązwanie sprawi, iż zmniejszy się deficyt siły roboczej a gospodarka regionalna będzie wspierana.

3) Postulat społeczny: Współistnienie Polaków i Niemieców

Stoimy przed wyzwaniem, iż brakuje nam swego rodzaju poczucia jedności potrzebnego do współistnienia. Dlatego wszyscy obywatele powinni podjąć stosowne kroki. Konkretnie proponujemy, aby organizować różnego rodzaju festyny i imprezy integracyjne. Jesteśmy zdania, iż zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do przeciwdziałania stereotypom i pozwoli nam się lepiej poznać. Kolejnymi pomysłami są: organizacja wieczoru autorskiego ze Steffenem Möllerem, integracja medialna poprzez NDR (analogicznie do RBB Kowalski i Schmidt). Ponadto w gazecie Nordkurier oraz gazetce urzędowej powinny być publikowane informacje i przykładowe pomysły wycieczek po obu stronach granicy.

4) Postulat społeczny: Mniejszy ruch tranzytowy

Stoimy przed wyzwaniem, iż nadmierny ruch pojazdów ciężarowych (tranzyt) utrudnia nasze życie. Dlatego powiat powinnien podjąć kroki i zabronić ruchu tranzytowego dla pojazdów ciężarowych. Konkretnie proponujemy, odpowiednie oznakowanie zjazdu z autostrad A 20. A11 oraz po polskiej stronie granicy. Jesteśmy zdania, iż zaproponowane rozwiązwanie poprawi bezpieczeństwo na drogach, zredukuje zanieczyszczenie środowiska i przyczyni się do rozwoju regionu.

5) Postulat społeczny: Oferta rekreacyjno-kształceniowa w Löcknitz

Stoimy przed wyzwaniem, iż oferta kształcenia się i spędzania wolnego czasu (szczególne dla dziewcząt) jest zbyt mała. Dlatego powiat powinnien podjąć kroki. Konkretnie proponujemy , aby VHS - instytucja kształceniowa dla dorosłych i szkoły organizowały więcej kursów w Löcknitz. Jesteśmy zdania, iż zaproponowane rozwiązanie sprawi, iż proces integracji będzie się dzięki temu rozwijał samoistnie. Za tym rozwiązaniem przemawia również fakt, iż wsparte zostaną kompetencje a dzięki możliwości korzystania z oferty na miejscu uniknie się długiej drogi (nie trzeba będzie dojeżdżać) oraz skorzystają z tego stowarzyszenia.

6) Postulat społeczny: Bezpieczeństwo transgraniczne (przestępczość)

Stoimy przed wyzwaniem, iż w wyniku niedostecznej współpracy (policja, sądy) nie ściga się sprawców. Dlatego politycy po obu stronach w obszarze transgranicznym powinni podjąć kroki, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Konkretnie proponujemy, stworzenie polsko-niemieckich jednostek policiji,aby decyzje sądowe egzekwować nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Jesteśmy zdania, iż zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do podwyższenia bezpieczeństwa i zwalczenia przestępczości. Tylko przez wspólną pracę możemy zlikwidować granice w naszych głowach a ludzie będą chronieni. Przede wszystkim bezpiecznie muszą czuć się rodziny – zarówno polskie jak i niemieckie, a nasze dzieci powinny być chronione.

7) Postulat społeczny: Ruch autobusowy do Szczecina

Stoimy przed wyzwaniem, iż mieszkańcy, starsi ludzie, powinni mieć możliwość korzystania z transportu (autobus). Dlatego gmina Löcknitz powinna podjąć stosowne kroki., aby przywrócić linię autobusową Löcknitz – Szczecin, Szczecin - Löcknitz. Konkretnie proponujemy, aby przynajmniej raz w tygodniu taki autobus kursował. Jesteśmy zdania, iż zaproponowane rozwiązwanie sprawi, iż dzięki temu starsi ludzie będą mieli lepszy dostęp do kultury i rozrywek.

8) Postulat społeczny: Opieka medyczna w Löcknitz

Mieszkańcy Löcknitz i okolic potrzebują na miejscu większej ilości lekarzy. Czas oczekiwania jest bardzo długi , sprawa bardzo pilna!

9) Postulat społeczny: Miejsce spotkań

W Löcknitz potrzebne jest miejsce spotkań  dla wszystkich mieszkańców. Dlatego władze Löcknitz powinny wskazać odpowiednie miejsce i pomóc w jego utrzymaniu . Chcemy takie miejsce wykorzystać dla prawdziwej integracji mieszkańców Löcknitz i okolicznych wiosek. Ludziom potrzebny jest kontakt z kulturą, koncerty, wystawy, dyskusje itp.

 

Streszczenie odpowiedzi posłanki do Landtagu, pani Beate Schlupp (CDU):

Ruch samochodów ciężarowych na B 104

Opłata drogowa

Meklemburgia Pomorze Przednie nie mogła zgłosić do wprowadzenia opłaty drogowej żadnej drogi federalnej, na której odbywa się ruch samochodów ciężarowych omijający drogi płatne. Aby to zrobić niezbędne jest wykazanie nie tylko faktu, że ruch się zwiększył, lecz również jego skutków na bezpieczeństwo komunikacyjne (liczba wypadków). Kraj związkowy nie był w stanie tego udokumentować w stosunku do Federacji. Jednak od połowy 2018 roku wszystkie drogi federalne, a więc i B 104, zostaną objęte obowiązkiem uiszczania opłaty drogowej.

Zakaz jazdy nocą

Podstawy prawne są jednolite dla całych Niemiec. Z uwagi na brak wymogów ustawowych urzędy ds. ruchu drogowego nie mogą wprowadzić w Meklemburgii Pomorzu Przednim zakazu jazdy w godzinach nocnych. Aby chronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami takiego ruchu na B 104 ograniczono prędkość dla pojazdów o masie powyżej 7,5 ton między godz. 22 i 6 do 30 km/h.

Opieka lekarzy rodzinnych w Löcknitz

Za zapewnienie opieki lekarskiej odpowiada Stowarzyszenie Lekarzy Kas Chorych Meklemburgii Pomorza Przedniego. Zgodnie z planem zapotrzebowania Löcknitz jest przypisane do okręgu Pasewalk, dla którego stopień pokrycia zapotrzebowania na lekarzy rodzinnych wynosi 106,3 procent. Do chwili zamknięcia/zablokowania planu okręgowego istnieje możliwość przyjęcia jeszcze jednego lekarza rodzinnego. Dla okręgu Pasewalk jeden lekarz rodzinny powinien mieć pod opieką średnio 1.368 mieszkańców. Należy jednak uwzględnić fakt, że Löcknitz pracuje już 3 lekarzy rodzinnych, co przy 3.192 mieszkańców oznacza jednego lekarza na 1.064 mieszkańców. Stosunek ten zmienia się jednak, gdy uwzględnimy ościenne gminy.

Oferta uniwersytetów ludowych Löcknitz

W dniu 28.11.2016r. Rada Powiatu dala uniwersytetom ludowym możliwość oferowania kursów, zwłaszcza na terenach wiejskich, w których mogą uczestniczyć mniejsze grupy.

ShareDrukuj