Dialog obywatelski w Związku Gmin Gartz nad Odrą

Datum
Bürgerdialog Gartz Wortwolke

Życie w Związku Gmin Gartz nad Odrą

Jak będą rozwijały się gminy Urzędu Gartz nad Odrą w przyszłości? Jaki będzie ich rozwój w obliczu ograniczonych środków finansowych? Jak będzie kształtowało się polsko-niemieckie sąsiedztwo? Co możemy zrobić w lokalnych strukturach, aby zapobiec podziałowi społecznemu? Co stanie się ze szkołami i przedszkolami?

Podczas dialogu obywatelskiego, który odbył się 24 listopada 2017, mieszkańcy Związku Gmin Gartz nad Odrą omówili ww. zagadnienia i wspólnie opracowali propozycje i postulaty, które zostały przedstawione podczas dyskusji, w której wzieli udział: Dyrektor Związku Gmin Gartz nad Odrą Frank Gotzmann, drugi Zastępca Starosty Powiatu Frank Fillbrunn oraz poseł do Landtagu Mike Bischoff.

Poniżej znajdą Państwo opracowane przez mieszkańców postulaty:

1) Otworzenie szkoły wyższego stopnia w Gartz (nad Odrą)

Stoimy przed wyzwaniem ponownego uruchomienia/otworzenia szkoły wyższego stopnia. Dlatego organ prowadzący, powiat i sejmik krajowy powinni podjąć kroki, aby początkowo otworzyć filię istniejącego gimnazjum (Schwedt nad Odrą), a następnie budowy nowego obiektu szkoły. Inaczej mogłoby się zdarzyć, iż młodzież będzie opuszczać region. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązanie sprawi, iż uczniowie/absolwenci dłużej pozostaną w regionie, nie będą musieli pokonywać dużych odległości do szkoły, ich lokalna tożsamość zostanie wzmocniona — z uwagi na atrakcyjne przygraniczne położenie i napływ ludności nasuwa się projekt utworzenia klas międzynarodowych (szkolny projekt polsko-niemiecki).

2) Rozwój edukacji

Stoimy przed wyzwaniem, aby nasz region był bardziej atrakcyjny. Dlatego miasto, gmina i urząd powinny wraz z powiatem podjąć inicjatywy, takie jak: remont szkoły, przedszkola, otwarcie nowych filii. Inaczej mogłoby się zdarzyć, iż nasz region stanie się mniej atrakcyjny dla naszych mieszkańców. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązanie sprawi, iż wzrośnie liczba mieszkańców, region stanie się bardziej atrakcyjny i wesprze to nasze wspólne sąsiedztwo.

3) Transgraniczna informacja

Stoimy przed wyzwaniem usprawnienia przepływu informacji w regionie przygranicznym. Dlatego media powinny szerzej informować o wydarzeniach kulturalnych, turystycznych itd., powinny podjąć kroki, a konkretnie wydawać dodatek informacyjny do gazet lub informatora urzędu Gartz (finansowany np. z projektu) oraz uzupełnić o te informacje internetową stronę urzędu. Inaczej mogłoby się zdarzyć, iż wszystko zostanie po staremu. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązanie sprawi wzrost wzajemnego zainteresowania kulturą sąsiada!

4) Mocniejszy związek ze Szczecinem

Stoimy przed wyzwaniem zbliżenia regionu do Szczecina. Dlatego Land, powiat, region i miasto Szczecin powinny podjąć kroki, aby stworzyć kulturalne i infrastrukturalne połączenie ze Szczecinem. Inaczej mogłoby się zdarzyć, że będziemy zupełnie odłączeni od dalszego rozwoju regionu. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązanie sprawi, iż w ten sposób wzmocnimy w przyszłości rozwój regionu.

5) Wspieranie dwujęzyczności

Stoimy przed wyzwaniem poprawy komunikacji. Dlatego miasto, gmina i urząd powinni podjąć kroki, aby zorganizować kursy językowe (uniwersytety ludowe i inicjatywy prywatne) i rozwinąć koncepcję projektów polsko-niemieckich w szkole i przedszkolu. Inaczej mogłoby się zdarzyć, iż szansa na lepsze wspólne życie może zostać niewykorzystana. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązanie sprawi, iż wspólne życie poprawi się i stworzymy tu przyszłość.

6) Ratujmy rolnictwo

Stoimy przed wyzwaniem, że miejscowi rolnicy nie mogą pozwolić sobie na zakup ziemi. Dlatego rząd landowy powinien podjąć kroki, aby ziemia rolna, która jest w posiadaniu państwa (powiernictwo / była sprzedana tylko rolnikom z regionu – pod warunkiem – żadnych monokultur, większa różnorodność). Inaczej mogłoby się zdarzyć, że miejscowi nie znajdą pracy w rolnictwie. Jesteśmy zdania, że zaproponowane rozwiązanie sprawi, iż będzie praca dla młodych ludzi, i że będą oni tym samym mogli budować własne gospodarstwa rolne.

ShareDrukuj