Löcknitz-Penkun

Stilisierte orange Möwe

W 2015 r. wspieraliśmy polsko-niemiecką grupę aktywistów, angażujących się na rzecz uchodźców, organizując z ramienia Rady Prewencyjnej Löcknitz-Penkun spotkanie powitalne. Więcej informacji można znaleźć na naszym videoblogu:

Tutaj zrodziła się inicjatywa lekcji dodatkowych dla dzieci uchodźców, zainicjowana przede wszystkim przez polskich wolontariuszy. Aby nadać działaniom nieco więcej »rozpędu« zorganizowano spotkanie aktywnych członków szczecińskiej inicjatywy »Refugees Szczecin«, niemieckich i polskich wolontariuszy z Löcknitz oraz uchodźców. Podczas spotkania uczestnicy inicjatywy podzielili się swoimi doświadczeniami oraz przekazali darowizny zebrane w Szczecinie. Kolejnym owocem tej współpracy było przetłumaczenie na j. polski broszury »Uchodźcy w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. 20 pytań i odpowiedzi« przygotowanej przez Centralę Kształcenia Obywatelskiego w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

W 2016 r. perspektywa zorganizowała lokalną dyskusję dotyczącą wyborów do Landtagu, szczególnie zwracając uwagę na polsko-niemieckie tematy. Celem było upowszechnienie debaty politycznej, do wglądu na naszym videoblogu:

W ramach przygotowań lektura z lokalnym odniesieniem »Zachodnia Polska zaczyna się w Löcknitz« z autorem Matthiasem Kneip’em, który podkreślił integrację regionu. Przy dialogu obywatelskim pod tytułem »Życie w Löcknitz«, w tutejszym kompleksie zamkowym, polscy i niemieccy mieszkańcy rozmawiali w grupach roboczych na różne tematy życia codziennego nad rzeką Randow. Opracowali dziewięć postulatów obywatelskich, które zostały przekazane politykom na szczeblu kraju związkowego, powiatu i gminy. Na zakończenie zostały one omówione z przedstawicielami polityki lokalnej oraz landowej, do wglądu na naszym videoblogu:

Intensywnie współpracowaliśmy ze Szkołą Regionalną w Löcknitz. Podczas wielu polsko-niemieckich kawiarenkach rodziców zbieraliśmy doświadczenie w pracy z rodzicami, która osiągnęła punkt kulminacyjny w postaci »bufet różnorodności«. Wyjątkową uroczystością było wmurowanie tzw. kamieni pamięci, która została przygotowana przez uczniów i pokazała ich zaangażowanie w utrzymanie pamięci o mieszkańcach Löcknitz żydowskiego pochodzenia.

Miejscem skupiającym zaangażowanie społeczności lokalnej jest Rada Prewencyjna Löcknitz-Penkun oraz jej polsko-niemiecka grupa robocza. Dzięki wydarzeniom jak: polsko-niemieckie spotkanie na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyjazd do Szczecina czy pokaz filmu bożonarodzeniowego podjęte zostały tematy ważne dla regionu. Punktem kulminacyjnym był wspólny Tydzień Międzykulturowy. Mieszkańcy zostali zachęceni do uczestnictwa oraz zorganizowania wydarzeń. Program i wydarzenia zostały opracowane wspólnie lub były oparte na propozycjach obywateli i zaangażowanych osób. W 12 wydarzeniach wzięło udział 292 osób, z tego 80 osób wsparło inicjatywę i przyczyniło się do jej powodzenia. W ramach Tygodnia Międzykulturowego można było pozyskać aktywnych obywateli, stowarzyszenia, wolontariuszy, projekty i instytucje do wspólnych działań i wzmocnić udział obywateli. Na spotkanie polsko-niemieckiej grupy roboczej, podczas którego odbyło się podsumowanie zorganizowanych działań, przyjechała Dagmar Kaselitz, Pełnomocnik ds. Integracji Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, serdecznie dziękując zaangażowanym uczestnikom. Krótka relacja na naszym videoblogu:

 

Dwie wioski na granicy

W Nadrensee i Pomellen, które razem tworzą gminę leżącą bezpośrednio przy granicy, perspektywa wraz z instytutami etnologicznymi uniwersytetów w Hamburgu i Warszawie przeprowadziła ankietę aktywizującą. Na podstawie wspólnie przygotowanej ankiety niemieccy i polscy studenci przez kilka tygodni chodzili od drzwi do drzwi i przeprowadzali badanie gospodarstw domowych. Mieszkańcy zostali zapytani o ich zadowolenie, sąsiedztwo, potrzebę informacji, zaangażowanie i oczekiwania dotyczące rozwoju wsi.

Po tych pierwszych kontaktach podjęto decyzję o skoncentrowaniu badania na Nadrensee, ponieważ w gminie jest bardzo duży odsetek obywateli polskich – ponad 30 procent. Celem tego drugiego kroku było ustalenie, w jaki sposób można poprawić wspólne życie i współpracę niemieckich »zasiedziałych« mieszkańców i polskich imigrantów oraz omówienie sytuacji w gminie.

Wyniki zostały zaprezentowane wspólnie z dr Agnieszką Halembą z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. dr Otto Habeckiem z Uniwersytetu w Hamburgu. Badanie aktywizujące pokazuje, że Niemcy i Polacy rzeczywiście czują się dość dobrze w obu wsiach, ale chcieliby mieć np. plac zabaw, sklep lub świetlicę. Jako problem często wymieniano połączenia autobusowe i ochronę przed hałasem. We wspólnej rozmowie pojawiały się takie pomysły jak oferty dla dzieci, zwłaszcza w zakresie nauki języka niemieckiego oraz spotkania przy kawie dla seniorów.

Ankieta aktywizująca w Nadrensee oraz Festyn w Parku w Pomellen w 2018 roku to udany przykład polsko-niemieckiej współpracy w gminie. Wyzwania wymienione w ankiecie zostały ponownie omówione przy okazji wieczoru kina wiejskiego z filmem "Marzenia o bananowych drzewach", który opowiada o przywiązaniu do własnej wsi. Na pierwszy plan wysunęły się takie tematy jak edukacja i transport lokalny oraz wspólne polsko-niemieckie życie.

ShareDrukuj