Dyskusja: Perspektywy na peryferiach

Wraz z projektem "Perspektywy w peryperiach" Sieci Badań Porównawczych (Comparative Research Network) (www.crnonline.de) odbędzie się dyskusja z wybranymi działaczami z regionu. Projekt prowadzi badania i pracuje w różnych regionach Europy nad rozwiązaniami i praktykami stosowanymi na terenach wiejskich.

Ta kameralna dyskusja odbędzie się we wtorek, 20 października o godzinie 17:00 w Gemeindehaus Tantow, Bahnhofstraße 5, 16307 Tantow. Zapewniamy wieczorny posiłek.

Nie ma możliwości zgłoszenia się na tę dyskusję.