Dialog ekspercki

perspektywa porusza następujące tematy: wspólne sąsiedztwo polsko-niemieckie, integracja i partycypacja, wrogość w stosunku do określonych grup i rasizm (zwłaszcza antypolski, antysłowiański i uprzywilejowana pozycja "starych" mieszkańców) oraz partycypacja i różnorodność na obszarach wiejskich.

#engagementdepl: „... bardziej angażować się w sprawy ważne politycznie!

Tak brzmiał wniosek z dyskusji panelowej na temat zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w Niemczech i w Polsce w marcu 2021r. Począwszy od protestów kobiet w Polsce i protestów osób dojeżdżających do pracy za granicą, roli cyfryzacji w aktywności na obszarach wiejskich - o tym wszystkim żywo dyskutowali paneliści i uczestnicy. Głównie chodziło o wzmocnienie pozycji i usamodzielnienie się kobiet, polskich migrantów i mieszkańców wsi, aby mogli interweniować w procesy polityczne i współdecydować o sobie. Przy tym możliwości cyfryzacji postrzegane były również jako utrwalone środki dla licznych struktur, także niezależnie od pandemii. Kolejnym wnioskiem było to, jak ważne jest zaangażowanie polityczne poprzez zagadnienia, a nie poprzez abstrakcyjne pojęcie polityki, pokazując, że w społeczeństwie obywatelskim możliwe jest zaangażowanie się w ważne sprawy oraz wykorzystanie istniejących instytucji i wejście w ich struktury.

#2021jlidepl: Gminy żydowskie i życie żydowskie w Szczecinie i Rostocku

1700 lat życia Żydów w Europie Środkowej ale większość ludzi wie o tym bardzo niewiele. Dlatego też perspektywa zorganizowała w kwietniu 2021 r. dyskusję z udziałem Jurija Rosov i Albina Majkowskiego z gmin żydowskich w Rostocku i Szczecinie. Przez prawie dwie godziny rozmowa krążyła między nadziejami i obawami, pomysłami i rozczarowaniem. Opowiadali o swoim dzieciństwie i młodości, o tradycjach żydowskich i równie szczerze o sytuacji swoich społeczności. Wciąż jeszcze nie można przestać mówić o antysemityzmie, bo jest to codzienne doświadczenie. Jurij Rosov przez długi czas uważał, że jest to choroba, na którą Niemcy powinni być raz na zawsze uodpornieni. Ale antysemityzm jest wciąż obecny, tak w Niemczech, jak i w Polsce, przy czym nie jest problemem Żydów, ale ludzi. 1700 lat życia żydowskiego w tej rozmowie tak czy inaczej wyłonił się wielopłaszczyznowy obraz i powiązanie między dwiema społecznościami żydowskimi.